Prof. Dr. Nezih Metin Özmutaf

Görevi : İşletme Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Yönetim ve Organizasyon A.B.D. - Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Yönetim ve Organizasyon A.B.D. - Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı
 • Sayısal Yöntemler A.B.D. - Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Yönetim ve Organizasyon A.B.D. - Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : nezih.metin.ozmutaf ikc.edu.tr
Telefon : 3207

Prof. Dr. Hayrettin Usul

Görevi : İşletme Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Muhasebe ve Finansman A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • Muhasebe ve Finansman A.B.D. - Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı
 • Muhasebe ve Finansman A.B.D. - Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : hayrettin.usul ikc.edu.tr
Telefon : 3209

Doç. Dr. Zehra Nuray Nişancı

Görevi : İşletme Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Yönetim ve Organizasyon A.B.D. - Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : zehranuray.nisanci ikc.edu.tr
Telefon : 3215

Doç. Dr. Özge Karaege

Görevi : Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Ticaret Hukuku A.B.D. - Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : ozge.karaege ikc.edu.tr
Telefon : 3214

Doç. Dr. Sinan Nardalı

Görevi : Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Üretim Yönetimi Ve Pazarlama A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : sinan.nardali ikc.edu.tr
Telefon : 3233

Yrd. Doç. Dr. Aygülen Kayahan Karakul

Görevi : Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Sayısal Yöntemler A.B.D. - Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : aygulen.kayahan ikc.edu.tr
Telefon : 3231

Doç. Dr. Evrim Mayatürk Akyol

Görevi : İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Yönetim ve Organizasyon A.B.D. - Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : evrim.akyol ikc.edu.tr
Telefon : 3222

Yrd. Doç. Dr. Rozi Mizrahi

Görevi : İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
 • Muhasebe ve Finansman A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : rozi.mizrahi ikc.edu.tr
Telefon : 3239

Prof. Dr. Sevtap Ünal

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : sevtap.unal ikc.edu.tr
Telefon : 3235

Yrd. Doç. Dr. Berna Tektaş Sivrikaya

Görevi : Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : berna.tektas.sivrikaya ikc.edu.tr
Telefon : 3249

Yrd. Doç. Dr. Elif Deniz

Görevi : Öğretim Üyesi
Görevleri :
 • Üretim Yönetimi Ve Pazarlama A.B.D. - Öğretim görevlisi
E-posta : elif.deniz ikc.edu.tr
Telefon : 3230

Yrd. Doç. Dr. Engin Küçüksille

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : engin.kucuksille ikc.edu.tr
Telefon : 3246

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra Kandemir

Görevi : Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Görevleri :
 • Ticaret Hukuku A.B.D. - Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
E-posta : haticekubra.kandemir ikc.edu.tr
Telefon : 3268

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Bakay

Görevi : Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetemin.bakay ikc.edu.tr
Telefon : 3270

Yrd. Doç. Dr. Murat Esen

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : murat.esen ikc.edu.tr
Telefon : 2101

Yrd. Doç. Dr. Özkan Dalbay

Görevi : Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : ozkan.dalbay ikc.edu.tr
Telefon : 3265

Yrd. Doç. Dr. Şaban Çelik

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : saban.celik ikc.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Şuayyip Doğuş Demirci

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : suayyipdogus.demirci ikc.edu.tr
Telefon : 3272

Ars. Gör. Aynur Kırbaç

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : aynur.kirbac ikc.edu.tr

Ars. Gör. Barış Bostancı

Görevi : Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
E-posta : baris.bostanci ikc.edu.tr

Ars. Gör. Harun Topel

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : harun.topel ikc.edu.tr
Telefon : 1079

Ars. Gör. Müjdat Adal

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : mujdat.adal ikc.edu.tr

Ars. Gör. Nisa Akın

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : nisa.akin ikc.edu.tr
Telefon : 3252

Ars. Gör. Onur Kazancı

Görevi : Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
E-posta : onur.kazanci ikc.edu.tr
Telefon : 3250

Arş.Gör.Dr. İsmail Erkan

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : ismail.erkan ikc.edu.tr

Sadık Karaoğlan

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : karaoglan8912 gmail.com
Telefon : 3251

Bölüm Hakkında

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği rekabetçi ve dinamik ortam işletmecilik eğitiminin önemini daha da ileri düzeye taşımıştır. Bu önemlilik beraberinde de kaliteli eğitim ve insan gücünün yetiştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda: ileri teknolojiye uyum sağlama ve kullanabilme; karşılaştığı problemleri çözebilme yeteneğini kazandırabilme; analitik düşündürme ve düşündüğünü anında uygulayabilme; ekip çalışmasının önemini bilip, iyi iletişim kurabilme yeteneğini kazandırabilme; üretilen bilginin kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer alabilme ve bu çalışmalarda sorumluluk taşıyabilme ve de koşulların değişmesinde anında uyum sağlayabilme yeteneğinin verilmesi sağlayabilme; eğitim ve öğretime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu olgu işletme eğitiminin önemini ve işletme eğitimi almış işgücüne var olan ihtiyacı daha da artırmıştır.

İşletme Bölümü, mezunlarının uluslararası arenada organizasyon kurabilen, dünyanın önde gelen kuruluşlarında başarı ile yer alabilecek özelliklerde bireyler olmasını hedeflemektedir. Öğrencilerin belli alanlarda uzmanlaşarak yeri geldiğinde takım kurabilen ve yönetebilen donanıma sahip olmaları amaçlanmaktadır. Akademik programımız, işletme bölümü temel derslerinin yanı sıra öğrencinin ilgi alanına uygun zengin alt uzmanlık alanlarına ait modüler derslerden oluşmaktadır. Bu kapsamda bölümde beş Anabilim Dalı bulunmaktadır:

 • Yönetim ve Organizasyon
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Muhasebe ve Finansman
 • Sayısal Yöntemler
 • Ticaret Hukuku

İşletme Bölümü ayrıca sektörle yakın işbirliği içerisinde, öğrencimizin teori ile pratiği buluşturmasına imkan sağlayacak fırsatlar yaratmakta ve iş simülasyonlarıyla yaşayarak öğrenme ortamlarını eğitimde kullanmaktadır. Akademisyen kadromuzun zenginliği mesleki uygulamalarda bütünlük sağlamakta, uygulamada karşılaşılan eksiklikleri gidermek yönünde önemli hareket niteliği kazandırmaktadır.

Öğrencilerimizin lisans eğitimi süresince; düşünsel modellerini geliştirerek ve öğrenmeyi öğrenerek toplumun ve iş dünyasının sosyo-ekonomik değişimini yönetebilecek ve yaşam boyu öğrenme ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bir yetkinliğe kavuşması hedeflenmektedir.

Mezuniyetten Sonra Neler Yapılır?

İşletme Bölümü mezunları, özel sektörde bankacılık, finans, danışmanlık, denetim, sigortacılık, turizm, lojistik, mali müşavirlik vb. sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda değişik kademelerde görev alabilmektedir. Kamu sektöründe ise Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, gibi kurumlarda ve kaymakamlık, idari ve vergi hâkimliği, vergi müfettişliği, banka müfettişliği gibi kariyerli mesleklerde çalışabildiği gibi, isterlerse kendi işyerlerini açabilmektedir.

Bunun yanında mezunlarımız lisansüstü eğitimlerine devam etme olanağına da sahiptir.

Lisans Programı

Lisansüstü Programları


Başa Dön