Bölüm Hakkında

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği rekabetçi ve dinamik ortam işletmecilik eğitiminin önemini daha da ileri düzeye taşımıştır. Bu önemlilik beraberinde de kaliteli eğitim ve insan gücünün yetiştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda: ileri teknolojiye uyum sağlama ve kullanabilme; karşılaştığı problemleri çözebilme yeteneğini kazandırabilme; analitik düşündürme ve düşündüğünü anında uygulayabilme; ekip çalışmasının önemini bilip, iyi iletişim kurabilme yeteneğini kazandırabilme; üretilen bilginin kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer alabilme ve bu çalışmalarda sorumluluk taşıyabilme ve de koşulların değişmesinde anında uyum sağlayabilme yeteneğinin verilmesi sağlayabilme; eğitim ve öğretime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu olgu işletme eğitiminin önemini ve işletme eğitimi almış işgücüne var olan ihtiyacı daha da artırmıştır.

İşletme Bölümü, mezunlarının uluslararası arenada organizasyon kurabilen, dünyanın önde gelen kuruluşlarında başarı ile yer alabilecek özelliklerde bireyler olmasını hedeflemektedir. Öğrencilerin belli alanlarda uzmanlaşarak yeri geldiğinde takım kurabilen ve yönetebilen donanıma sahip olmaları amaçlanmaktadır. Akademik programımız, işletme bölümü temel derslerinin yanı sıra öğrencinin ilgi alanına uygun zengin alt uzmanlık alanlarına ait modüler derslerden oluşmaktadır. Bu kapsamda bölümde beş Anabilim Dalı bulunmaktadır:

  • Yönetim ve Organizasyon
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama
  • Muhasebe ve Finansman
  • Sayısal Yöntemler
  • Ticaret Hukuku

İşletme Bölümü ayrıca sektörle yakın işbirliği içerisinde, öğrencimizin teori ile pratiği buluşturmasına imkan sağlayacak fırsatlar yaratmakta ve iş simülasyonlarıyla yaşayarak öğrenme ortamlarını eğitimde kullanmaktadır. Akademisyen kadromuzun zenginliği mesleki uygulamalarda bütünlük sağlamakta, uygulamada karşılaşılan eksiklikleri gidermek yönünde önemli hareket niteliği kazandırmaktadır.

Öğrencilerimizin lisans eğitimi süresince; düşünsel modellerini geliştirerek ve öğrenmeyi öğrenerek toplumun ve iş dünyasının sosyo-ekonomik değişimini yönetebilecek ve yaşam boyu öğrenme ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bir yetkinliğe kavuşması hedeflenmektedir.


Başa Dön