Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Günümüz dünyasında organizasyonlar temel olarak devletin kurum ve kuruluşları, özel sektör işletmeleri ve sivil toplum kuruluşları şeklinde lokal, ulusal ya da uluslararası boyutlar kapsamında şekillenmektedir. İşletme Bölümü siz öğrencilerimizi sözü edilen kapsama eklemlenmek üzere  her türlü yeterliliğe sahip bireyler olarak hazırlamaktadır.

Bu amaçla İşletme Bölümü’nün temel dersleri olan yönetim ve organizasyon, üretim, pazarlama, muhasebe ve finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler ve Ar-Ge yönetimi derslerinin yanı sıra diğer disiplinlerle ortak bir şekilde Türk Dili, ekonomi, matematik, istatistik, hukuk, uluslararası ilişkiler ve tarih gibi dersler de siz öğrencilerimize kaliteli bir kadro çerçevesinde %30 İngilizce ağırlıklı olarak sunulmaktadır.

Yukarıda açıklanan çerçevede çağın işletmecilik gereklerine sahip bir birey olmak üzere İzmir’e ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’ne hoş geldiniz… 

İşletme Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hayrettin USUL


Başa Dön