Mezuniyet ve İstihdam Koşulları

İşletme bölümü mezunlarına Lisans Diploması ve İşletmeci unvanı verilir. Mezun öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör işletmeleri ve STK’larda istihdam edilebilmektedir. Ayrıca mezunlar finansal olanaklarını kullanarak girişimcilik çerçevesinde işletme kurabilmektedir.  Bu kapsamda mezunlar müfettişlik, bankacılık, hesap uzmanlığı, kontrolör ve turizmcilik gibi alanlarda iş bulabilmekte bunun yanı sıra muhasebeci ve mali müşavirlik yapabilmektedir.

İşletme Bölümü mezunları, özel sektörde bankacılık, finans, danışmanlık, denetim, sigortacılık, turizm, lojistik, mali müşavirlik vb. sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda değişik kademelerde görev alabilmektedir. Kamu sektöründe ise Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, gibi kurumlarda ve kaymakamlık, idari ve vergi hâkimliği, vergi müfettişliği, banka müfettişliği gibi kariyerli mesleklerde çalışabildiği gibi, isterlerse kendi işyerlerini açabilmektedir.

Bunun yanında mezunlarımız lisansüstü eğitimlerine devam etme olanağına da sahiptir.


Başa Dön